STRATEGI OG BÆREKRAFTIG FORRETNINGSUTVIKLING

Nye løsninger, nye produkter, nye markeder og nye spilleregler. Vi preges av et dynamisk næringsliv som krever kontinuerlig utvikling og endrede forretningsmodeller. Kundenes forventninger skifter, og bærekraftig forretningsutvikling er blitt en forutsetning.

 

Utviklingen går i et rasende tempo. Det å ha en gjennomarbeidet strategi som setter retning for din virksomhet, samt en robust plan for å håndtere muligheter og utfordringer er avgjørende for å lykkes. Eager hjelper deg med å definere og implementere bærekraftige forretningsplaner for fremtiden.

 

 

REGNSKAP, LØNN OG BESLUTNINGSSTØTTE
Gode prosesser og riktig kompetanse i økonomifunksjonen blir stadig viktigere i alle virksomheter. Riktige verktøy og gode rapporteringsprosesser minimerer risiko, øker kontrollen og gir et mer rettidig bilde av virksomhetens økonomiske situasjon. Ved å effektivisere og optimalisere regnskapet får styret og ledelsen et bedre beslutningsgrunnlag samt et styringsverktøy i hverdagen. Vi bistår deg med å effektivisere og forbedre din egen økonomifunksjon, eller rett og slett overta ansvaret for all registrering med tilhørende rapportering. Uansett; våre rådgivere bidrar til at du tar lønnsomme beslutninger.

 

Vi hjelper deg med:

 • Regnskap, lønn og forretningsførsel
 • Transaksjons- og timefangst
 • Løpende rapportering til styret og ledelsen med prioriterte nøkkeltall
 • Skattemelding
 • Skattemelding aksjonærer
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Kontantstrømanalyse
 • Årsregnskap med tilhørende årsberetning og noter

TRANSAKSJONSRÅDGIVNING

Ønsker du å utvide eller selge din virksomhet? Trenger du bistand til finansiering? Eager tilbyr et bredt spekter av tjenester innen transaksjoner, og hjelper deg med å navigere gjennom et komplekst landskap av muligheter. Gjennom et tett samarbeid jobber vi mot å finne løsninger som er riktig for deg og din bedrift.

 

Vi hjelper deg med:

 • Valg av selskapsstruktur
 • Skatteplanlegging
 • Verdsettelse
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Fusjon og fisjon
 • Due dilligence
 • Arv og generasjonsskifte

EIER- OG LEDERSTØTTE

Som styreleder, styremedlem eller daglig leder har man et viktig ansvar i å sørge for at virksomheten beveger seg i riktig retning. Ledere som kan identifisere muligheter og utfordringer, som kan ta de riktige beslutningene til det beste for selskapet og som evner å samarbeide effektivt er i de aller fleste tilfeller den viktigste suksessfaktoren i enhver virksomhet. Eagers strategiske rådgivere kan gå inn som leder i din virksomhet i korte eller lengre perioder. Ta kontakt med oss i dag for å finne ut av hvordan vi kan bistå som leder i din virksomhet.

 

Vi kan være: 

 • Styreleder
 • Styremedlem
 • Daglig leder
 • CFO, økonomisjef eller regnskapssjef
 • Controller
 • Andre lederroller